вторник, 19 декември 2023 г.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Чешнегирово

Седмица на четенето в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Чешнегирово


Седмицата на четенето в нашето училище проведохме под надслов „Фолклорна декемврийска седмица на четенето“ , свързана с популяризиране на инициативи и добри практики за стимулиране на положително отношение на учениците към изкуството, интереса към книгите и тяхната читателска активност. В дейностите, посветени на „Седмицата на четенето“ се обхванаха празниците през месец декември с представяне на митове, легенди, обичаи и традиции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар